bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.

Dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ośrodek zapewnia diagnozę, naukę, opiekę, wychowanie i specjalistyczną terapię na wszystkich etapach edukacyjnych.

AktualnościOpublikował: SOSW Puck
Publikacja dnia: 20.12.2017
Podpisał: SOSW Puck
Dokument z dnia: 20.12.2017
Dokument oglądany razy: 41 992