bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rok 2019I. BILANS JEDNOSTKI ZA 2019 ROK
Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu: pobierz
BILANS za 2019 rok: pobierz

II. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2019 ROK pobierz
Załącznik nr 2 do Informacji Dodaktowej Zakres zmian w majątku trwałym pobierz
1.5 Załącznik do Informacji Dodaktowej poz. 1.5 Środki Trwałe Nieumarzane pobierz
1.7 Załącznik do Informacji Dodaktowej poz. 1.7 Odpisy Aktualizacyjne Należności pobierz
2.6 Załącznik do Informacji Dodaktowej poz. 2.6 Papiery Wartościowe pobierz
2.3 Załącznik do Informacji Dodaktowej poz. 2.3 Przychody Nadzwyczajne pobierz
2.3 Załącznik do Informacji Dodatkowej poz. 2.3 Koszty Nadzwyczajne pobierz
Informacja o stanie mienia za 2019 rok pobierz
1.4 Opis przyjętych zasad rachunkowości pobierz

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019 ROK
Arkusz wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strati pobierz
Rachunek zysków i strat za 2019 rok pobierz

IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019 ROK
Arkusz wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok pobierz


Opublikował: SOSW Puck
Publikacja dnia: 11.05.2020
Podpisał: SOSW Puck
Dokument z dnia: 11.05.2020
Dokument oglądany razy: 452